Vädjan från trähusbranschen

Mikael OlssonVia en kommentar på bloggen kom jag i kontakt med en intressant artikel. Eller egentligen är det ett öppet brev till vår bostadsminister, Stefan Attefall (vem hade hört talas om honom innan?), från Myresjöhus VD och ordföranden i TMF, Mikael Olsson.

Ny vädjan från trähusbranschen
Nu skriver trähusbranschen ännu ett brev till bostadsminister, Stefan Attefall från Jönköping, och ber om hjälp. Det är tredje brevet bara i år, men hittills har man inte fått något svar. Branschen har drabbats hårt av varsel det senaste året och så sent som förra veckan gick LB-hus i Bromölla i konkurs, 200 personer kan förlora jobbet.

Trähusbranschen verkar uppriktigt oroliga hur det ska gå för deras skrå med de gällande reglerna angående bl.a. bolån. Och med all rätt kan jag tycka. Brevet i sin helhet kan du läsa nedan.

Bäste Stefan,

Din tystnad avseende våra tidigare brev i år är svårtolkad. Jag kan förstå om du tycker det är besvärande med olika faktameddelande ifrån vår sargad bransch, men utgår ifrån att du vill bli informerad om omständigheterna. Däremot blir jag konfunderad över att vi inte får någon som helst respons ifrån dig. Må vara att du fått lägga ett stort engagemang på KD´s interna partiledardiskussioner, men vi är en bransch som behöver dig och du behöver oss för att Sverige skall kunna ta sig ur bostadsbristen.

Så har nu det första trähusföretaget gått i konkurs. LB-hus har idag enligt Kristianstadbladet, lämnat in sin konkursansökan. 200 medarbetare går nu en oviss framtid till mötes. Orsak och verkan är ju alltid svår att bedöma, men en sak är säker, hade vi haft en fungerande bostadspolitik, så hade det byggts betydligt fler bostäder och därmed också småhus. Vi hade sannolikt inte behövt verkställa alla de varsel som branschen har gjort under 2011, utan istället producerat bostäder för att minska bostadsbristen i Sverige. Varför blev det så? Tänk om du och regeringen tidigt lyssnat på våra farhågor, vidtagit åtgärder, så hade sannolikt skadan begränsats avsevärt. Istället har vi nu mängder med f.d. medarbetare som är arbetslösa och ännu mer familjer som av olika skäl inte kan få någon bostad.

Nu har merparten av byggbolagens rapporter inkommit och samtliga rapporterar en kraftig avmattning av bostadsproduktionen. Varför? Vi vet svaren och inget görs för att motverka det. Hur länge skall vi vänta på att ditt departement och övriga i regeringen agerar? Det är inte konsumenternas fel att bolånetaket infördes, ej heller deras fel att priserna gått upp pga myndighetsbeslut. Varför skall vi straffa förstagångsköpare med att utestänga dem från att göra en bostadskarriär? Är svaret p.g.a. att de inte vid 25-30 års ålder har ett eget kapital på 300 000 kr! Stefan det har ingen person, knappt ens när man går i pension! Låt oss med klokskap hantera frågan, genom att skapa ett skattefritt bolånesparande som med tidens tand kan bli en god insats i kombination med sunda amorteringsregler. Detta tar tid och vi måste därför ha långa övergångsregler på ca 15 år sannolikt. Likväl viktigt att ett sådant beslut fattas av regeringen.

Vi har tidigare berört momsfrågan och du har också kommenterat den. En momsåtergång till 12,87 % som vi hade fram till 1990, skulle sannolikt vara konsumenterna till står hjälp. Den motsvarar inte helt alla de kostnadsfördyringar som regering och myndigheter lagt på bostäder, men den skulle bidra till att bostäderna blir billigare och därmed lånar konsumenterna mindre pengar. Vi får igång byggandet av bostäder och det ger goda effekter i många delar av samhället, vilket torde vara nödvändigt då tillväxten nu avtar. 40 000 bostäder behövs årligen, när skall vi börja att bygga dessa? Utan en aktiv bostadspolitik kommer vi aldrig igång!

Vi har den 3 april ett styrelsemöte i TMF trähus och ser mycket gärna dig som gäst där, för att diskutera alla de förslag som vi under åren har tillskrivit dig. Skulle det inte passa så har vi vårt årsmöte den 10 maj, där vi gärna ser dig som talare i bostadspolitikens tjänst. Om inget av datumen passar önskar undertecknad och Leif Gustavsson VD TMF att få träffa dig, när din kalender har tid att ta emot oss.

Må väl och på återhörande!

Bästa hälsningar, Mikael Olsson
Ordförande TMF Trähus

Annonser