LB-hus konkursförvaltare

Idag kom ett brev från Trägårdh till både kunder och fodringsägare. Upplysningsvis stod det exakt samma sak i båda förutom att de ändrade ”Till fodringsägarna…” till ”Till kunderna…”.

Det stod inte mycket mer än att LB-hus har gått i konkurs för att rekonstruktionen misslyckades och berättar vem som nu är konkursförvaltare.

Konkursförvaltare blir Mikael KubuAckordcentralen.

Fortsättningsvis ska nog alla frågor riktas till honom.

Annonser